Information.

 

Vi har fået 2 nye sider Kontaktcenter og Friklubben.

 

PREP-kursus

Kære par

Hvis du er interesseret kan du læse mere her under, hvad et PREP-kursus er. Jeg har fået engageret en psykolog fra center for familie udvikling som underviser på kurset. Han præsenterer sig selv på center for familie udviklings hjemmeside på følgende måde. 

Psykolog (cand. psych.)

Frej arbejder med parterapi og er også Par-tjek-vejleder. Derudover kan du møde ham som underviser på CFF’s PREP-kurser og OP-kurser.

“Jeg arbejder med at skabe et trygt rum, hvor jeg forsøger at hjælpe par med at rumme de følelser, som vi nu engang bringer med ind i vores parrelationer. Jeg har en særlig interesse for seksualitetens udfoldelsesmuligheder i det langvarige parforhold. Generelt er jeg optaget af at skabe klarhed i det, der kan virke mudret og indviklet i et forhold. Jeg har erfaring med at arbejde med par, der ønsker at tale om seksualitet, brudprocesser, tab og utroskab. Hvis I kommer hos mig, kan vi forhåbentlig sammen finde gode og mulige veje, som jeres parforhold kan bevæge sig ad.”

PREP-parkursus

24/11+ 30/11 fra 9.00 til 16.00. Sted: Tuborgvej 1, Fårevejle. Pris per par: 1.995. Tilmelding til Jørgen Lund, 42591987 senest 23. oktober, eller på formularen nedenfor.

 

PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program eller lidt frit oversat: ’Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold’. PREP er et voksenpædagogisk kursus, der kan styrke kommunikationen, forebygge konflikter og give inspiration til, hvordan man kan pleje forholdet. PREP-programmet henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen og til alle aldersgrupper.

Et PREP-kursus træner par i at have samtaler, hvor begge bliver hørt og forstået. PREP er et undervisningstilbud – det skal ikke forveksles med parterapi. Kurset foregår som holdundervisning og suppleres af private samtaler parrene imellem. Ingen par forventes at fortælle andre kursusdeltagere om deres private liv.

·         PREP giver konkrete redskaber til at kommunikere trygt sammen og få større forståelse for sig selv og hinandens tanker og følelser

·         PREP bygger på forskning i, hvad der hæmmer og fremmer et godt parforhold

Et PREP-kursus varer i alt 14 timer og fordeles typisk på to dage (i tidsrummet 9-16).

Kurset giver viden om:

·         Hvordan vi kan pleje kærligheden i hverdagen

·         Hvordan vi konkret kan skabe rammer for gode samtaler

·         Hvordan vi kan møde udfordringer i fællesskab

·         Hvordan vi kan bevare og pleje vores venskab, intimitet og fælles værdier

Kursuslederne fører kursisterne igennem en række temaer og veksler mellem korte oplæg, filmklip og rollespil. Mellem hvert tema er der tid til, at man taler med sin partner om de forskellige emner i relation til ens eget forhold.

HVORFOR TAGE PÅ PREP?

·         Fordi I bliver trænet i at kommunikere mere klart og konstruktivt sammen

·         Fordi børn har stor glæde af, at deres forældre afsætter tid til at passe på deres forhold

·         Fordi parforholdet er en foranderlig størrelse, der har behov for udvikling og pleje

·         Hvordan vi kan møde udfordringer i fællesskab

·         Hvordan vi kan bevare og pleje vores venskab, intimitet og fælles værdier

Kursuslederne fører kursisterne igennem en række temaer og veksler mellem korte oplæg, filmklip og rollespil. Mellem hvert tema er der tid til, at man taler med sin partner om de forskellige emner i relation til ens eget forhold.

HVORFOR TAGE PÅ PREP?

·         Fordi I bliver trænet i at kommunikere mere klart og konstruktivt sammen

·         Fordi børn har stor glæde af, at deres forældre afsætter tid til at passe på deres forhold

·         Fordi parforholdet er en foranderlig størrelse, der har behov for udvikling og pleje 

 

Bibelundervisning. Sikke en mulighed. Bibelundervisning ved David Bojsen 10 gange til foråret.

Hvorfor komme til bibelundervisning?

Biblen er vores primære, og eneste objektive kilde til at lære Gud og os selv at kende. I den vil vi finde ud af, hvad vores oprindelse og formål er. Vi vil få et dybere kendskab til hvem Gud er, og hvad han vil med os. For at forstå Gud bedre, må vi lære hans ord bedre at kende, og GT er et godt sted at starte.

Hvorfor er vi nødt til at kende GT? Vi har jo NT! Men, vi kan ikke forstå NT til fulde uden GT, og vi kan slet ikke forstå GT uden at sætte os ind i hvad der foregår i første Mosebog. Første Mosebog er grundlaget for forståelsen af Guds verden og ageren.  Igennem GT åbenbarer Gud for os hvem han er, og hvad han vil med os mennesker.

Formålet er ikke, at vi bliver en gruppe, som kun vil blive beriget i bibelkundskab, men at det kommer til at præge os som personer i forhold til Gud og mennesker.

Inden jeg begyndte at læse teologi, kom jeg selv til aftenundervisning og har erfaret, hvordan det har styrket min tro på Jesus og biblens troværdighed, og hvordan jeg kunne leve det ud i hverdagen. Det har været stor, stor velsignelse, som jeg i dag gerne vil give videre.

I dette forløb som vil strække sig over 10 lektioner, vil vi gennemgå det gamle testamente fra første Mosebog til Malakias bog. Det vil give et overblik over de større begivenheder og hvad der skete, og hvorfor det skete. I og med at vi gennemgår materialet, vil vi se lidt på nogle teologiske emner, som vi vil støde på undervejs.

Vi vil i lektionerne gennemgå:

1.       Skabelsen og syndefaldet

2.       Patriarkerne Abraham, Isak og Jakob, og Guds pagter

3.       Moses, Egypten, udvandringen, åbenbaringens teltet og Guds love                     

4.       Joshua, indvandring, og dommerbogen

5.       Kongerne, konflikter og profeterne – del 1

6.       Kongerne, konflikter og profeterne – del 2                

7.       Nordriget og sydrigets fald og eksil

8.       Guds virke i eksil mht Ester og Daniel

9.       Tilbagevenden til landet Israel og genoprettelsen af nationen

10.   Forbindelse til NT

Du kan forvente, at blive klogere på biblen, blive inspireret, opmuntret, udfordret og være med i et fællesskab, som er åbent, og hvor du kan stille spørgsmål undervejs.

Vi mødes hver anden tirsdag  fra den 15. januar de ulige uger i kl. 19.00.-20.45 i kirken. Vi holder på ca 45 min og så ca 10 min pause, derefter de sidste 45 min til sluttid 20:45.

Det er for alle, som har lyst til at lære biblen bedre at kende i et uformelt fællesskab. Det er gratis at deltage

Tilmelding kan ske til  David Bojsen  tlf:  31 10 22 92  dbojsen@yahoo.dk