Børn og unge.

Fra 13 år og op

I Fårevejle Frimenighed ønsker vi, at der skal være plads til alle – det gælder både børn, unge og ældre. Jesus sagde: “Lad de små børn komme til mig, for Himmeriget er deres”.

Denne sandhed vil vi gerne efterleve i vores kirke. Derfor har vi forskellige tilbud til børn i alle aldre.

Kirkens ungdomsarbejde for denne aldersgruppe henter noget af sin inspiration fra YFC – eller Rock Solid. Dette arbejde kan du læse mere om her.

Vi ønsker at skabe et fællesskab, hvor der gives plads til forskellighed og til Gud. Et fællesskab, som møder og tjener andre. Man er velkommen allerede fra 10 år. Dog vil måden arrangementerne forløber på, bedre ramme dem, der er ældre. I er alle velkomne til at invitere nye med til arrangementerne.

De unge samles ofte søndage kl. 17 – 19:45. Vi hjælpes ad medat lave maden. Vi spiser sammen, hygger under måltidet, synger og snakker.

Sidste fredag i månedener der Ung café, hvor alle unge er velkomne til en aften – med fokus på fællesskab, leg og hygge. Her er der mulighed forat købe sodavand for 5 kr.

Ønsker du at få et program tilsendt, eller få mere at vide
så kontakt Huyhn på tlf: 4256 7770     eller Rebecca på  tlf: 6177 1823