Børn i kirken

I Fårevejle Frimenighed ønsker vi, at der skal være plads til alle – det gælder også børnene. Jesus sagde: “Lad de små børn komme til mig, for Himmeriget er deres”. Denne sandhed vil vi gerne efterleve i vores kirke.

Vi ønsker, at der skal være plads til børnene. De skal have en god oplevelse af at være i kirke. Børnene behøver ikke at være helt stille under gudstjenesten, men synes I som forældre, at det er rart at trække jer lidt væk, har vi et børnelokale lige ved siden af kirke-lokalet til de yngste. Her kan børnene lege, mens forældrene har mulighed for at følge med i gudstjenesten gennem højttaler.

Efter pausen samles børnene foran i kirken og vi synger en børnesang sammen med resten af menigheden. Der bliver bedt for børnene – og så går de ud i deres grupper.

​Rock Tiny 0 til 2 år

De kan være i børnelokalet og lege, mens forældrene har mulighed for at lytte til prædiken og lovsang imens. Forældrene er velkomne til her selv at sætte gang i en lille leg/aktivitet.

RockSmallid 3 til 7 år

RockSmallid foregår under prædikenen. Det betyder, at børnene er med til den første del af gudstjenesten – og følges med børnelederne ud efter kaffepausen – når vi har sunget en salme.

Herefter går de ud i cirkusvognen – el. i børnekirke-lokalet.                                                                       –

Søndage i ulige uger

Her vil en børnemedarbejder stå for et kort børneprogram med bibel, sang, bøn, leg el. aktivitet. Er man ny i kirken, kan det være rart at have en forælder/bedsteforælder med, men når børnene er kendte i kirken, er Rock Smallid tænkt som et sted, hvor børnene kan få deres eget lille fællesskab, mens forældrene er inde til gudstjeneste. Børn, der er ved at være store nok til Rock Smallid, er velkomne til at være med til Rock Smallid – ifølge med en voksen. De voksne, der går med til Rock smallid, bliver frivillige medhjælpere denne dag. Forældre må meget gerne aftale at ”deles om børnene”, så en voksen går ud med både eget – og andres børn.                                                                                                                                             –

Søndage i lige uger

Her vil der være ”legekirke”. En ansvarlig vil sætte legetøj frem eller en aktivitet i gang, men det er forældrene, der står for indhold og oprydning + leg med børnene.

​RockSunday 8 til konfirmand-forberedelses-alderen

Til RockSunday har vi konkurrencer og lege, vi synger, og vi udforsker sammen, hvad det vil sige at være kristen, når man er mellem 8 og 13 år.

De går ovenpå til Rock Sunday. Her vil der være fokus på bibel, bøn, leg og fællesskab på deres niveau. Nogle gange skiftes konfirmanderne til at være medhjælpere i Rock Sunday. Dette aftales med præsterne og dem, der står for konfirmandundervisning. Ellers deltager konfirmanderne i gudstjenesterne.

For ikke at forstyrre ved at gå gennem børnelokalet, hygger Rock Sunday sig med hinanden ovenpå efter programmet er slut og indtil lovsangen slutter i kirken.

Vel mødt i kirken.

”Giv det største til de mindste”.