Børn i kirken

I Fårevejle Frimenighed ønsker vi, at der skal være plads til alle – det gælder også børnene. Jesus sagde: “Lad de små børn komme til mig, for Himmeriget er deres”. Denne sandhed vil vi gerne efterleve i vores kirke.

Under de enkelte alderstrin, kan man læse mere om, hvad der sker for børn og unge i vores kirke.

​RockTiny 0 til 3 år

De yngste børn deltager til gudstjenesten med forældrene. Under prædikenen er der mulighed for at gå ind i et lille rum, hvor man kan følge med i prædikenen via højtaler.

RockSmallid 3 til 8 år

RockSmallid foregår under prædikenen. Det betyder, at børnene er med til den første del af gudstjenesten – og følges med børnelederne ud efter kaffepausen – når vi har sunget en salme.

Vi ønsker at give børnene en god oplevelse af at komme i kirke – lade dem føle, at kirken også er deres. Vi satser på god atmosfære, hvor den kristne tro formidles enkelt og let tilgængeligt.

​RockSunday 8 til 13 år

Til RockSunday har vi konkurrencer og lege, vi synger, og vi udforsker sammen, hvad det vil sige at være kristen, når man er mellem 8 og 13 år.

Vi mødes i kirken kl. 11.15 alle søndage. Det er oplagt at tage første del af gudstjenesten, og derefter at følges med os andre til RockSunday, men du er også velkommen til at komme direkte til klubben kl. 11.15. Kristen tro på en måde, som de unge forstår.

For mere information kontakt: Jørgen Lund