Fællesskabsgrupper

Fårevejle Frimenighed inviterer alle til at være med i en fællesskabsgruppe. Vores ønske er at være åbne og inkluderende, så tilflyttere, nye i menigheden og søgende føler sig velkomne. Dette gøres bedst ved at være en del af fællesskabet.

Hvad?

En fællesskabsgruppe er et mindre fællesskab bestående af 5-12 personer. De fleste samles for at hygge sig sammen, dele hinandens sorger og glæder og således opmuntre hinanden til at få det mest positive ud af livet. Men for nogle er fællesskabsgruppen mere end det. Det er den trygge base i kirken.

I praksis betyder det, at vi i forbindelse med fester og gudstjenester prioriterer de andre i gruppen, at vi besøger og ringer til hinanden, når vi er syge, at vi fortæller de andre, hvad vi oplever med Gud, at vi ind i mellem laver sjove ting sammen uden for de normale gruppesamlinger.

Hvordan og hvor tit?

Hver gruppe aftaler indbyrdes, hvordan deres gruppe fungerer. Nogle mødes ugentlig, andre hver 14. dag, andre hver måned. Nogen er med børn, andre uden. Nogle begynder med at spise sammen, andre nøjes med kaffe og kage. Fællesskabsgrupperne mødes som regel på skift hos hinanden.

Hvad laver man?

De fleste har en dagsorden, som kan være meget forskellig, men indholdet kan være: Fællesskab, leg, vidnesbyrd eller fortælling, lovsang, stilhed, meditation, en samtale om, hvad ugens prædiken betyder for os i dag, hvad kan vi bruge den til? Man kan tale sammen om en bog, gruppens deltagere har læst. Man kan også bede for hinanden, for kommende arrangementer, for bekendte og på den måde række ud til venner, som har brug for hjælp.

Det giver mening!

I Fårevejle Frimenighed lægger vi vægt på, at det, der sker i kirken skal give mening – og være relevant for os i vores hverdag. Det betyder, at vores ord og kultur i grupperne – og i kirken er forståelig for folk, der ikke normalt kommer i kirke. Vi ønsker, at der i grupperne skal være hygge, kendskab, kærlighed, omsorg og tilgivelse, så vi kan være trygge og ærlige overfor hinanden.

Det overordnede formål

Det overordnede formål med fællesskabsgrupperne er at samle mennesker i mindre grupper med det formål, at vi kommer til at ligne Kristus mere, elske hinanden og støtte kirkens arbejde for at ære Gud og gøre folk til helhjertet efterfølgelse af Jesus Kristus.

Du er velkommen til at være med i en af grupperne.

Billeder fra en tur til Orø.