Fællesskabsgrupper

Fårevejle Frimenighed inviterer alle til at være med i en fællesskabsgruppe. Vores ønske er at være åbne og inkluderende, så tilflyttere, nye i menigheden og søgende føler sig velkomne. Dette gøres bedst ved at være en del af fællesskabet.

Hvad?

En fællesskabsgruppe er et mindre fællesskab bestående af 5-12 personer. De fleste samles for at hygge sig sammen, dele hinandens sorger og glæder og således opmuntre hinanden til at få det mest positive ud af livet. Men for nogle er fællesskabsgruppen mere end det. Det er den trygge base i kirken.

I praksis betyder det, at vi i forbindelse med fester og gudstjenester prioriterer de andre i gruppen, at vi besøger og ringer til hinanden, når vi er syge, at vi fortæller de andre, hvad vi oplever med Gud, at vi ind i mellem laver sjove ting sammen uden for de normale gruppesamlinger.

Hvordan og hvor tit?

Hver gruppe aftaler indbyrdes, hvordan deres gruppe fungerer. Nogle mødes ugentlig, andre hver 14. dag, andre hver måned. Nogen er med børn, andre uden. Nogle begynder med at spise sammen, andre nøjes med kaffe og kage. Fællesskabsgrupperne mødes som regel på skift hos hinanden.

Hvad laver man?

De fleste har en dagsorden, som kan være meget forskellig, men indholdet kan være: Fællesskab, leg, vidnesbyrd eller fortælling, lovsang, stilhed, meditation, en samtale om, hvad ugens prædiken betyder for os i dag, hvad kan vi bruge den til? Man kan tale sammen om en bog, gruppens deltagere har læst. Man kan også bede for hinanden, for kommende arrangementer, for bekendte og på den måde række ud til venner, som har brug for hjælp.

Det giver mening!

I Fårevejle Frimenighed lægger vi vægt på, at det, der sker i kirken skal give mening – og være relevant for os i vores hverdag. Det betyder, at vores ord og kultur i grupperne – og i kirken er forståelig for folk, der ikke normalt kommer i kirke. Vi ønsker, at der i grupperne skal være hygge, kendskab, kærlighed, omsorg og tilgivelse, så vi kan være trygge og ærlige overfor hinanden.

Det overordnede formål

Det overordnede formål med fællesskabsgrupperne er at samle mennesker i mindre grupper med det formål, at vi kommer til at ligne Kristus mere, elske hinanden og støtte kirkens arbejde for at ære Gud og gøre folk til helhjertet efterfølgelse af Jesus Kristus.

Du er velkommen til at være med i en af grupperne.

Billeder fra en tur til Orø.

Grupperne:

Grevinge

Hvor: Hos Ruth og Erik, Stubvænget 6, Grevinge
Hvornår: Hver anden onsdag i ulige uger
Kontakt: Erik
Info: Der er mellem 11 og 17 deltagere. Åben gruppe der deler liv og læser i bibelen. Vi spiser sammen hver anden gang – potluck.

Asnæs

Hvor: Asnæs
Hvornår: Hver anden torsdag eftermiddag 14-16
Kontakt: Flemming
Info: Vi er en seniorflok med en alder omkring 70-80, der læser i Bibelen, deler vores liv og beder for hinanden. Og så drikker vi selvfølgelig en kop kaffe.

Fårevejle 1

Hvor: Primært i Fårevejle – kørelejlighed er muligt
Hvornår: Hver anden torsdag i lige uger
Kontakt: Søren eller Grethe
Info: Vi er flok ældre deltagere, der kommer trofast. Vi har et godt socialt fællesskab, læser i Bibelen og beder sammen.

Mørkøv

Hvor: Vi skiftes mellem Mørkøv, Jyderup og Svinninge
Hvornår: Hver anden tirsdag
Kontakt: Jørgen Lund
Info: Vi begynder kl. 17:30 og slutter 19:30. Vi spiser, tager en runde, kigger i Bibelen og snakker og beder en bøn. Vi er 2-4 børn og 12 voksne med et aldersspænd fra 30-55.

Kaldred

Hvor: Kaldred
Hvornår: Vi mødes onsdag eller torsdag alt efter, hvad passer gruppen bedst
Kontakt: Karen-Margrethe og Per
Info: Vi er en flok der læser i bibelen og beder sammen. Vi består lige nu af mennesker der har været kristne i mange år. Vi har et aldersspænd fra 60-80.

Fårevejle 2

Hvor: Plantagevej 5, Fårevejle
Hvornår: Torsdag i ulige uger kl. 19-21
Kontakt: Michael
Info: Vi deler liv læser i Bibelen og beder. God kaffe og tørre småkager.

Småbørnsgruppe

Hvor: Hasselvænget 48, Holbæk
Hvornår: Hver anden fredag fra kl. 17:15-19:30
Kontakt: Lasse
Info: Vi spiser sammen – rugbrød og pålæg – det fungerer som potluck, hvor alle tager noget med. Vi er primært småbørnsfamilier. Når vi har spist holder vi et lille bibelstudie, hvor vi læser fra Bibelen og taler om det, vi har læst.

Englerup

Hvor: Englerupgade 5a, Englerup 4060 Kirke Såby
Hvornår: tirsdag eller torsdag hver anden uge
Kontakt: Lis og Frede
Info: Eftermiddagsgruppe der synger sammen, læser i bibelen sammen og beder sammen.

Engelsktalende

Hvor: Riisvej 12, Fårevejle
Hvornår: kl. 10:00 første lørdag i hver måned
Kontakt: Rachel Rudd
Info: Vi mødes og spiser brunch sammen, derefter har vi bibelstudie, hvor vi læser fra Bibelen og beder sammen. Så hygger vi med noget dessert, og snakker videre i et lille stykke tid.

Nykøbing

Hvor: Klippen, Brændergården 10, 4500 Nykøbing Sjælland
Hvornår: Hver anden onsdag i ulige uger kl. 19:00
Kontakt: Per Lundsteen
Info: Vi mødes kl 19:00 og har bibelundervisning de første 50-60 minuter efter en kort velkomst, sang og bøn. Derefter opdeles vi i to grupper, som taler om de spørgsmål er blevet sendt ud 3-4 dage før. Det giver god anledning til samtaler. Dette varer ca 45 min hvorefter vi mødes alle sammen kort til information og afslutning for aftenen.