Vielse/velsignelse.

Ønsker du og din kæreste at blive viet, vil vi gerne hjælpe og forberede jer til det. Forud for en vielse vil der være samtaler, som forbereder til både vielsen og ægteskabet. Vi anser indgåelse af et ægteskab som en stor og vigtig ting – og vil gerne være med til at værne om ægteskabets bevarelse. Derfor anbefaler vi, at man deltager i et ægteskabskursus som f.eks. PREP. Selve vielsen sker som et samarbejde mellem Fårevejle Frimenighed og brudeparret (mht tid, sted og form).

Vielsen sker ved hevendelse

Ønsker I at blive viet i Fårevejle Frimenighed sker det ved henvendelse til en af præsterne. Vi vil så sammen med jer tilrettelægge en festlig kirkelig vielse – enten i vores egen kirke eller i en folkekirke, som vi kan låne. Frimenigheden har ikke permanent vielsesret, men der kan søges om det fra gang til gang. Man kan blive viet i Fårevejle Frimenighed, når en af parterne er medlem i Fårevejle Frimenighed – eller på anden vis har tilknytning til kirken.

For at indgå ægteskab skal man have en prøvelsesattest. En prøvelsesattest dokumenterer, at
parterne opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Fremskaffelse af prøveattesten sker ved henvendelse i den kommune, hvor en af parterne bor.

Markering af særlige bryllupsdage

Er man borgerligt viet, kan man senere få en kirkelig velsignelse i Fårevejle Frimenighed. Selve ceremonien tilrettelægges – ligesom en vielse – i samarbejde mellem præsten og parret. Ligeledes kan der laves aftale med præsten om en markering af særlige bryllupsdage.

Kontakt præsterne her.