Medlemserklæring

Jeg (N.N) er døbt i Faderens, Sønnens og Helligånden navn, og har taget imod Jesus Kristus i mit liv. Jeg ønsker nu at blive medlem af Fårevejle Frimenighed. Jeg ønsker at leve i et forpligtende forhold til Gud og til hans menighed og være med til at virkeliggøre Guds vilje med FF: at lede mennesker til helhjertede efterfølgere af Jesus Kristus.

Den vilje og vision vil jeg være med til at virkeliggøre på følgende måde:

Jeg ønsker at styrke min relation til Gud (op).

Ved at søge Gud i bøn, stilhed, studie mm.
Ved at modtage Guds tilgivelse og kærlighed i nadveren og bønnen.
Ved at søge Faderens visdom, Sønnens frugt og Helligåndens kraft.

Jeg ønsker at styrke fællesskabet i menigheden (ind).

Ved at vise kærlighed mod de andre brødre og søstre i menigheden..
Ved ikke at tale ondt om eller sladre om nogen.
Ved at engagere mig i andre fra menigheden.
Ved at søge forligelse, når jeg er blevet såret eller har såret andre.
Ved at opdage mine nådegaver og talenter.
Ved at blive udrustet til at tjene af lederne.
Ved at tjene med mine nådegaver og talenter.
Ved at støtte menigheden økonomisk.

Jeg vil tage del i menighedens evangelisation (ud).

Ved at formidle Guds kærlighed til folk, der ikke kommer i kirke.
Ved at bakke op om menighedens udadrettede arrangementer.
Ved være med til at gøre FF til et inkluderende sted at være, afhængig af mine nådegaver.
Derudover vil jeg dagligt bede for Fårevejle Frimenighed. Jeg indser, at det er vigtigt at komme trofast i en fællesskabsgruppe og til gudstjenesterne for at opfylde ovenstående. Jeg vil bestræbe mig på at opfylde ovenstående, afhængig af mine ressourcer og min livssituation.

Underskrift og dato: