Dåb

Enhver, som ønsker at være et Guds barn, kan blive døbt, såfremt man ikke tidligere er døbt. Fårevejle Frimenighed anbefaler barnedåb, men overlader det til forældrene at bestemme, hvornår barnet skal døbes.

Forud for dåben vil der være en dåbssamtale mellem den, som skal døbes eller dennes forælder/forældre og én af kirkens præster. Til dåben skal der være mindst to (og maks fem) dåbsvidner eller faddere. Dåben foregår som regel i forbindelse med vores gudstjeneste om søndagen – medmindre andet er aftalt.

Der vil blive bedt for barnet og dets fremtid

Dåben foregår på samme måde som i folkekirken, dog med den ændring, at der umiddelbart efter dåben vil være 2-3 personer fra menigheden, som vil bede for barnet og dets fremtid.

For nærmere information og aftale kontakt præsterne her.