Medlemskab

Hvis du ønsker at blive medlem af Fårevejle Frimenighed, skal du kontakte Jørgen Lund for at aftale et møde, hvor det gennemgås, hvad Fårevejle Frimenighed er, og hvad det betyder for dig at være medlem.

Forudsætninger for medlemskab

  • At du først og fremmest er en personlig kristen, at du altså har overgivet dit liv til Jesus Kristus, som din Herre og frelser og er blevet en discipel af ham.
  • At du klart kan tilsluttede dig menighedens værdier og visioner, skriver under på medlemsskabserklæringen og ønsker at tage aktivt del i menighedens liv.

Hvad du får ud af at være medlem

  • Du bliver en del af Jesu legeme i en konkret menighed.
  • Du får et sted hvor du kan finde dine gaver og tjene med dem.
  • Du kommer under kristne lederes og din præst åndelige beskyttelse.
  • Det giver dig den ansvarlighed, du behøver for at vokse.
  • Stemmeret ved Årsmødet (Valg til ledelse m.m.)

Folkekirkens regler er sådan, at man ikke må være medlem af en frimenighed og medlem af Folkekirken samtidig. Dog er der en del, der er medlem begge steder uden, at det giver problemer.