Gavebrev

 1. Ved oprettelse af en gavebrevs-kontrakt forpligter man sig til at give et årligt beløb til kirken. Man kan vælge at give et fast beløb eller en procentdel af:
  a.  Personlig indkomst (A- og B-indkomst før AM.-bidrag og SP-bidrag).
  b.  A-indkomst efter AM-bidrag.
  c.  Den skattepligtige indkomst (indtægt minus alle fradrag, inklusive gaven til kirken).
 2. Gavebreve er personlige og bortfalder ved død.
 3. Hele gavebrevsbeløbet skal være indbetalt inden årets udgang. Mindre restbeløb kan dog betales samtidig med modtagelsen af årsopgørelsen fra skattevæsnet.
 4. En gavebrevskontrakt er en juridisk bindende forpligtelse. Myndighederne kræver derfor, at kirken sørger for, at ydelsen indbetales. For at kirken kan overholde dette, skal indehavere af procentgavebreve dokumentere beregningsgrundlaget for indbetalingerne. Dokumentationen består i, at man underskriver et dokument hvori ens årsindkomst for det relevante år, samt beløbet, som man skal give i gave står anført.
 5. Mistede fradrag på grund af fx udlandsophold ophæver ikke kontrakten.
 6. Gaver, der er givet i henhold til et gavebrev, bliver ligesom almindelige gaver fratrukket på selvangivelsen ifølge ligningslovens § 12.
 7. Du forpligter dig til at give en fast ydelse i mindst 10 år, hvorefter gavebrevet udløber eller kan opsiges. Ved udmeldelse af kirken kan gavebrevet annulleres.
Opsummering af fradragsreglerne for gavebreve:
 • Hele gaven kan trækkes fra på selvangivelsen, dog maksimum 15% af bruttoindkomsten, men minimum 15.000 kr.
 • Man kan tegne et gavebrev på et fast årligt beløb eller en procentdel af sin indkomst.
 • Man er forpligtet af aftalen i mindst 10 år – medmindre der sker dødsfald eller udmeldelse af kirken.

Leder du efter vores regnskab kan du finde det på kirkeministeriets hjemmeside under anerkendte trossamfund.