Konfirmation

Et af årets højdepunkter

Konfirmation i Fårevejle Frimenighed er for mange af kirkens medlemmer et af årets højdepunkter. Her får de unge mulighed for – med egne ord – at fortælle, hvad de tror på – og det er altid så livsbekræftende. Forud for selve konfirmationen – som ligger i foråret – er der et konfirmationsforberedende forløb.

Konfirmationsforberedelsen består af en blanding af “traditionel” undervisning og weekendlejre, hvor både undervisning og fællesskab er i fokus. Forberedelsesforløbet sker i et samarbejde mellem den unge, forældrene, Fårevejle Frimenighed og Dansk Oases konfirmationsarbejde, KonfiOase.

Konfirmanden skal være aktiv

Konfirmationsforberedelsen i Fårevejle Frimenighed adskiller sig på flere måder fra det, vi kender fra Folkekirken. For det første er holdene meget mindre. For det andet forventes det, at konfirmanden deltager i gudstjenesterne og tager aktivt del – f.eks. ved at hjælpe til med nadveruddeling.

For at blive konfirmeret er det en betingelse, at den unge er døbt eller bliver døbt inden konfirmationen.

Det er forældrene, der tilmelder den unge til konfirmationsforberedelse. Dette gøres ved at henvende sig til en af præsterne. Tilmelding til konfirmation sker i foråret, april – juni. Forberedelsen begynder med et orienteringsmøde for forældre og konfirmander midt i august.

Hvis du vil have en mere fyldestgørende beskrivelse af konfirmationsforberedelsen, kan du trykke her.

Konfirmation – også for voksne?

Voksne kan også melde sig til konfirmationsforberedelse eller melde sig til et kristendomskursus – et Alpha kursus.
Har du spørgsmål til konfirmandundervisningen – eller ønsker du at tilmelde dig, så kontakt en af præsterne her.

Fårevejle Frimenighed har samme trosgrundlag som Den Danske Folkekirke – og henholder sig til den “Kongelig anordning for folkekirken”